Dark?
https://ufanance.com Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์ Casino ออนไลน์
Infinite Mage
Bookmark
Followed by 31 people
Status Ongoing
Type Manga
Posted By
Posted On
Updated On

Infinite Mage

Synopsis Infinite Mage

อ่านเรื่อง Infinite Mage
นี่คือเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ฝันถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด! ชิโรเนะถูกทอดทิ้งในคอกม้า เป็นลูกของนักล่า—และชาวนาตลอดมา แม้จะต้องพบกับความยากลำบาก เขาเป็นอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ที่จะอ่านด้วยตัวเองและ หมกมุ่นอยู่กับมัน เต็มไปด้วยพรสวรรค์อัจฉริยะ เขาไปเมืองกับพ่อของเขา ที่ซึ่งเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์—เริ่มต้นการเดินทางของเขาในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรง!